Op 8 april krijgen we het definitieve bericht dat er geen btw meer over acupunctuurbehandelingen voor NVA-leden wordt gerekend.

De vlag kan dus definitief uit! De champagne kan (weer) ontkurkt! Ons Nee tegen BTW heeft effect gehad. 

De btw-vrijstelling is van toepassing op acupunctuurbehandelingen als de zorgverlener een gezondheidskundige dienst verricht die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als de gezondheidskundige dienst van de BIG-zorgverlener. Hiervan is sprake als de zorgverlener kan aantonen dat hij of zij over beroepskwalificaties beschikt die waarborgen dat zijn of haar diensten hetzelfde kwaliteitsniveau hebben als dat van een BIG-zorgverlener. Op basis van de kwaliteitseisen die de NVA aan haar leden stelt voldoen de NVA leden aan deze voorwaarden waardoor de btw-vrijstelling (weer) kan worden toegepast.

Dus zorgverleners met een medische achtergrond en die inschreven staan in het BIG register, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, artsen en dergelijke, vallen hieronder. Dit is er om te zorgen dat de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk blijft.

Tarieven:

Nadat de 21% btw heffing was ingevoerd (dit was voorheen niet) hebben weinig therapeuten hun tarief hier op aangepast. De tarieven zijn destijds dus niet omhoog gegaan om zo de patiënt/cliënt tegemoet te komen. Nu dat de acupunctuur van btw vrijgesteld is, heb ik er voor gekozen om het tarief voor een acupunctuur behandeling om deze reden hetzelfde te houden. 

Maar om jullie toch een beetje tegemoet te komen, heb ik besloten in de hele maand April korting te geven. Alle beetjes helpen :).

Verder vind ik het als hulpverlener belangrijk dat zorg zoals acupunctuur voor iedereen haalbaar en toegankelijk is. Hierdoor heb ik mijn tarieven aangepast voor kinderen, studenten en mensen die moeten leven van het minimumloon.

Ook vind ik het belangrijk dat de zorg voor acupunctuur laagdrempelig is. Dus twijfel je of een acupunctuur wel of niet zinvol voor je is of loop je al tijden met klachten en kom je niet verder en/of wil je alleen wat vragen of informatie? Voor dit soort vragen is het altijd mogelijk (wanneer plek) om een gratis polsdiagnose te laten doen van 15 min.

Leave a Reply

(wordt niet gepubliceerd)