STIJGING VAN DEPRESSIEACHTIGE GEVOELENS KUNNEN NIET LOS WORDEN GEZIEN VAN DE EXPLOSIEVE TOENAME VAN HET AANTAL STRESSOREN WAARMEE DE MODERNE MENS ZIZHZELF HEEFT OPGEZADELD.
Eén op de twintig mensen heeft een depressie en één op de vijftien jongeren heeft een depressie. Het is de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen..
Met stress bedoelen we eigenlijk dat we last hebben van onze stressresponsen op bepaalde stressveroorzakers, de stressoren.

Uit onderzoek is gebleken dat de invloed van stress momenteel zo groot is omdat ons stresssysteem nog stamt uit de tijd van de vissen.. Dit was lange tijd prima, omdat de grootste stress van onze verre voorvader destijds een mogelijke aanval van een leeuw was.

De hartslag versnelde, spieren gingen strak staan, bloeddruk steeg, pupillen verwijden en het hormoon cortisol werd aangemaakt, zodat we klaar waren om te vechten of te vluchten.

Nu in de 21e eeuw hebben we hier weinig aan, helaas is ons stress systeem niet mee geëvolueerd, zodat we op elke prikkel op dezelfde bovenstaande manier reageren. Met daarnaast dat dit ook nog eens bijwerkingen oplevert zoals hartkloppingen, uitbrekend zweet, buikpijn etc.
Uiteindelijk is dus de conclusie dat we aan de reacties van ons stresssysteem weinig kunnen doen, gezien we weinig invloed hebben op de evolutie. We hierin dus als mens niet maakbaar zijn, en dat constant mediteren, zelfhulpboeken of antidepressiva daardoor ook niet altijd het gewenste effect heeft.

 

Wat we WEL kunnen doen is de hoeveelheid stressoren uitschakelen waar mogelijk. Zoals bijvoorbeeld vanaf 19 uur ’s avonds je mobiel uit te zetten of proberen je werk anders in te richten zodat je niet elke dag in de file hoeft te staan.

Daarnaast is het ook belangrijk te begrijpen dat wij als mens eigenlijk imperfecte mutanten zijn en te weten dat je de stijging van depressieachtige gevoelens niet los kan zien van de explosieve toename van het aantal stressoren waarmee de moderne mens zichzelf heeft opgezadeld.

 

Bron: Volkskrant

 

Leave a Reply

(wordt niet gepubliceerd)