Om inzicht te krijgen in de signalen van uw lichaam en uw gevoel speelt de aanraking, als bij massage, een belangrijke rol in de therapie. Dit is de meest directe vorm van contact en is erg belangrijk in de begeleiding.

Het letterlijk aan den lijve ondervinden geeft inzicht in en aandacht voor signalen die het lichaam afgeeft.

Er wordt bewust gemaakt hoe er met de spanning en druk omgegaan kan worden. Ook wordt er veel gewerkt met ervarings-gerichte ‘oefeningen’. Zoals het (her)kennen van uw grenzen, uw vaste gedragspatronen en dergelijke.

Veel mensen weten het wel, maar voelen het niet. Fysiotherapie op haptonomische basis helpt de cliënt te luisteren naar het eigen lichaam en naar de eigen gevoelens.